‘ริว อาทิตย์ จากดาราดังสู่คนไร้บ้าน ‘อ้น สราวุธ’ โพสต์ให้กำลังใจอดีตเพื่อนร่วมงาน

‘ริว อาทิตย์ จากดาราดังสู่คนไร้บ้าน ‘อ้น สราวุธ’ โพสต์ให้กำลังใจอดีตเพื่อนร่วมงานส่งกำลังใจรัวๆ อ้น สราวุธ ตกใจข่าว อาทิตย์ ริว ชีวิตไร้เงินไร้บ้าน